Disclaimer

Door gebruik te maken van de website van FRYSCOM gaat u akkoord met onderstaande opgenomen voorwaarden. U erkent daarvan kennis te hebben genomen, deze te begrijpen, ermee in te stemmen en eraan gebonden te zijn. FRYSCOM neemt zich voor om de beschikbare informatie op de website zo zorgvuldig mogelijk aan te vullen, samen te stellen en te onderhouden.

FRYSCOM is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de authenticiteit of volledigheid van de informatie beschikbaar op de website. De gegevens op deze website zijn ter informatie en niet uitputtend bedoeld. FRYSCOM behoudt zich het recht voor deze informatie zonder enige aankondiging te wijzigen. FRYSCOM  tracht de informatie op de website zo accuraat en actueel mogelijk te houden. Fouten kunnen zich echter altijd voordoen. FRYSCOM en zijn leveranciers wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid van de hand uit hoofde van niet-nakoming, risico aansprakelijkheid of andere rechtsgrond voor alle directe of indirecte, gevolg, aanvullende of bijzondere schade alsmede voor schade die op enigerlei andere wijze voortvloeit met de toegang tot en gebruik van deze website ongeacht of FRYSCOM en zijn leveranciers zich bewust waren van de mogelijkheid tot het voordoen van dergelijke schade.

Het concept, de lay-out en de inhoud van deze website worden beschermd door de van toepassing zijnde intellectuele eigendomsrechten die berusten bij FRYSCOM. Ten behoeve van de gebruiker is het toegestaan om de beschikbare informatie op de website te bekijken en af te drukken. Het is de gebruiker niet toegestaan de website te kopiëren, te verzenden, te publiceren, te verkopen, in licentie te geven of te gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor deze website is bedoeld, zonder de uitdrukkelijke toestemming van FRYSCOM.

Aangeboden informatie dient ter ondersteuning en het staat iedere gebruiker geheel vrij telefonisch of per e-mail contact op te nemen met FRYSCOM voor een persoonlijk advies. Raadpleeg bij twijfel, onvolledigheid of onduidelijkheid altijd de verkoopafdeling van FRYSCOM. Bij geschillen dient de gebruiker de door FRYSCOM verstrekte informatie op te volgen. U kunt geen rechten ontlenen aan het door FRYSCOM verstrekte advies of de door FRYSCOM gegeven informatie.

FRYSCOM respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website. Alle gegevens die door ons worden verzameld, worden strikt vertrouwelijk bewaard en niet uitgeleend, verhuurd, verkocht of anderszins openbaar gemaakt ten behoeve van andere doeleinden dan waarvoor deze door FRYSCOM zijn vervaardigd. De registratie en het gebruik van de verzamelde persoonsgegevens heeft enkel als doel om de nodige dienstverlening te kunnen verlenen met betrekking tot de activiteiten van FRYSCOM. Zie voor meer informatie hieromtrent onze Privacy Policy.

Voor alle bepalingen op de website van FRYSCOM, evenals de voorwaarden en disclaimer geldt het Nederlands recht.

Alle op deze website aangeboden informatie is onder voorbehoud van typefouten.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »